Chcete aby mali vaše deti nejaké hobby prihláste ich do ZUŠ

ZUŠ je iniciálové slovo, ktoré pozostáva z troch slov a to základná umelecká škola. Základnú umeleckú školy ste určite mnohí z vás navštevovali v čase, keď ste boli ešte deti alebo už mládež. Základná umelecká škola sa dnes nachádza už skoro v každom väčšom meste dokonca majú niektoré základné umelecké školy svoje detašované pracoviská aj v dedinách alebo menších mestách, aby nemuseli deti do umeleckej školy chodiť veľmi ďalekom mimo svojho bydliska. Vo veľkých mestách sa nachádza aj viac umeleckých škôl. hra na klavír.jpgUmelecké školy, ako sme vyššie spomínali sú väčšinou štátne, ale čoraz viac už vznikajú aj súkromné umelecké školy. Aký je rozdiel medzi súkromnou a štátnou umeleckou školou? Pravdaže ak prihlásite svoje deti do súkromnej umeleckej školy musíte očakávať, že za školné zaplatíte oveľa viac, ako v štátnych umeleckých školách. Avšak môže sa stať, že v štátnej umeleckej škole už nebudú mať voľné miesta pre vaše deti, a preto ich budete musieť zapísať na skromnú umeleckú školu. Avšak pravdou je, že aj v štátnej umeleckej škole budete musieť zaplatiť určité školné, pretože to nie je až tak financované štátom, ako obyčajné školstvo, keďže umelecká škola je akýmsi typom hobby pre vaše deti.paleta barev.jpg
Prečo by ste teda mali zapísať vaše deti do umeleckej školy. Dôvodov je hneď viacero. Jedným z nich je, že v umeleckej škole sa budú deti venovať niečomu zmysluplnému. Môže ho zapísať na rôzne krúžky. V umeleckých školách sa vyučuje naozaj všetko čo sa týka umenia od spevu, tanca, divadla, výtvarného umenia alebo hre na nejaký hudobný nástroj. Dokonca niektoré umelecké školy začlenili do svojej výučby aj odbory, na ktorých sa žiaci učia napríklad na počítačoch vytvárať dizajn alebo dokonca vytvárať elektronickú hudbu.
Ak by ste nevedeli čomu by sa vaše deti mohli venovať vo voľnom čase prihláste ich do umeleckej školy a nechajte už na nich aký odbor by si radi vybrali a navštevovali a čo by sa radi naučili.

Píšte lepšie!

Ak radi píšte alebo by ste s tým len chceli začať, je tu pár rád, ktoré Vám pomôžu vylepšiť Vaše príbehy. Lebo príbeh nie je len o tam aký je dlhý a niekedy nestačí ani dobrý nápad, pokiaľ ho nerozviniete. Tu sú typy, ako na to.
 psací stroj.jpg

  1. Nezanedbajte žiadnu postavu

Všetky postavy vo vašom príbehu, hlavé alebo aj vedľajšie, sú v konečnom dôsledku rovnako dôležité. Utvárajú dej, rozprávajú ho.  Preto im venujte pozornosť.  Vytvorte im minulosť, vykreslite ich motívy. Každý kvôli niečomu koná, tak ako koná. To musí byť jasné aj u vašich postáv.
 

  1. Motívy

Motívy sú hádam najdôležitejšia časť výstavby deja. Neustále sa pýtajte prečo. Prečo by Vaša postava konala takto? Prečo to malo taký dopad?  Otázkou „prečo“ sa dopracujete až k úplnej podstate deju. Bez jasných motívov je dej mdlý a nejasný.
 

  1. Opisy

Ak aj nepatríte k opisným typom, je dôležité opisom venovať pozornosť. Čitateľ sa tak ľahšie spojí s prostredím, keď ho opíšte. Rovnako aj opis charakteru. Postava sa tak stane realistickejšou a uveriteľnejšia. Neopisujte len výzor Vašej postavy ale aj jej vnútorné prežívanie a pocity.
 

  1. Vzťahy

Vzťahy medzi postavami sú viac než dôležité. Je preto dobré vykresliť ich uveriteľne. Riaďte sa samotnými postavami a ich motívmi, o ktorých sme už hovorili. Postavy by mali prejavovať  rôzne emócie voči rôznym ľuďom. Napríklad voči niekomu by  mali prejavovať vrelšie city a voči niekomu by mali byť ľahostajný.
 tužkové pero.jpg

  1. Konštantnosť

Ak sa raz rozhodnete ísť jedným smerom, mali by ste ty ten smer udržať. Rovnako aj pri postavách. Nemali by konať raz tak a raz inak. Ubralo by im to na uveriteľnosti. Ak je raz vaša postava neberie veci vážne, nemeňte to v polovici príbehu. Zachovajte aj tón, v akom dej píšte. Ak je to viac komédia, určite neskĺzavajte k veľmi vážnym témam. Určite sa môžete zaoberať aj závažnejšími problémami, hoci aj v komédii. Ale nemali by ísť o kazateľstvo, ktoré by v takom žánri pôsobilo silene.  
 

Cenné rady pre začínajúcich zberateľov mincí

Zbieranie predmetov patrí k veľmi obľúbeným koníčkom. Niekto zbiera známky, iný zas pohľadnice, odznaky, slony, či magnetky. Medzi veľmi populárne zberateľské kúsky patria určite i mince. V tomto prípade, však hovoríme aj istom druhu investície. Minca, za ktorú dnes zaplatíte dve eurá, môže mať o päťdesiat rokov pokojne aj tisícnásobnú hodnotu. Pokiaľ by ste teda s týmto hobby chceli začať, je dobré  už pred kúpou prvého kúsku čo to o minciach vedieť.

mince
 

  1. Mince kupujte len z overeného zdroja. Informujte sa medzi zberateľmi, alebo poprípade u známych, ktorí majú nejaké skúsenosti. Takmer v každom väčšom meste, sa raz za čas konajú burzy s týmto zameraním. Druhou možnosťou sú rôzne internetové fóra, kde sa viete priamo opýtať na to, čo vás zaujíma.
  2. V dnešnej dobe, kedy má prístup k internetu drvivá väčšina populácie, pre vás nebude problém zohnať potrebné informácie. Nejedná sa totiž len o to kde, ale aj aké mince nakupovať. Je dôležité vedieť napríklad to, akú hodnotu majú zberateľské kúsky z jednotlivých období, alebo to, čo v súčasnosti medzi zberateľmi takpovediac letí. Zistite si aj všetky informácie o tom, aké druhy mincí sa dajú zbierať.
  3. Pred tým ako sa do zbierania pustíte naplno, si zaobstarajte špeciálny album na ukladanie vašich úlovkov. Na výber máte napríklad i kufríky. Tie si však nechajte na neskôr, keď vám albumy stačiť nebudú. Mince by sa nemali povaľovať kade tade, pretože sa ničia.

peníz

  1. O mince, ktoré si kúpite sa nemusíte nijako špeciálne starať. Vo všeobecnosti platí, že by ste ich nemali čistiť a čo najmenej obchytkávať. Biele bavlnené rukavičky sú dobrou pomôckou ako svoje poklady nezamastiť hneď po týždni.
  2. Ak nájdete starú mincu, ktorá je zhrdzavená, alebo zašpinená od hliny, investujte radšej pár eur do odborného vyčistenie. Ak by ste sa do toho pustili sami, mohli by ste poškodiť práve to, čo je na nej najcennejšie.